Hiển thị tất cả 17 kết quả

Đồ pha chế

Hồng trà Lộc Phát

160.000
34.000
34.000
34.000

Đồ pha chế

Trà dâu Cozy túi lọc

34.000
30.000

Đồ pha chế

Trà vải hoà tan Cozy

30.000

Đồ pha chế

Trà dâu hoà tan Cozy

30.000

Đồ pha chế

Trà đào hoà tan Cozy

30.000
30.000

Đồ pha chế

Trà lài túi lọc TNB

28.000

Đồ pha chế

Trà đào túi lọc TNB

38.000
28.000

Đồ pha chế

Trà đen Lộc Phát 1kg

150.000
150.000

Đồ pha chế

Hồng Trà King

130.000
65.000