Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán của Avorganic

  • Chính sách thanh toán áp dụng cho tất cả các mặt hàng của avorganic.
  • Khách hàng có thể chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hàng.
  • Đối với quý khách thanh toán sỉ thì giá mặt hàng hàng sẽ được thay đổi theo chính sách giá sỉ
  • Nếu hóa đơn đến hạn thanh toán vào cuối tuần hoặc ngày lễ, giao dịch thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
  • Hóa đơn điện tử sẽ được gửi vào email của quý khách.
  • Quý khách vui lòng thanh toán đúng số tiền trên hóa đơn.
  • Trong trường hợp có bất kỳ bất đồng nào liên quan đến nội dung của hóa đơn, chúng tôi sẽ yêu cầu ghi có đầy đủ cùng với một hóa đơn mới đã được sửa chữa.